strategie

studie

De complexiteit van bouw- en infrastructuurprojecten neemt toe. Bij het architecturaal ontwerp en het stabiliteitsontwerp worden nieuwe technieken ingezet die aanleiding geven tot complexe geometrieën die uitvoerders voor al even complexe uitdagingen stellen. Deze projecten eisen meer van een traditioneel studie- of tekenbureau dan tot hiertoe gebruikelijk was. Om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen is een team van gedreven engineeringsspecialisten noodzakelijk. Al van in de studiefase ligt de focus van POUMA BIMfactory op problem-solving. De combinatie van technische ervaring met ruime kennis van uiteenlopende ICT-technieken stelt ons in staat om verder te gaan dan het louter uitwerken van vooropgestelde oplossingen. Projecten zoals de Fondation Louis Vuitton in Parijs waar we zowel een oplossing uitwerkten voor het parametrisch opbouwen van het 3D-model als voor het volledig automatiseren van de productietekeningen, illustreren deze aanpak.

In een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers zoeken we naar innovatieve oplossingen op maat. Die halen we uit onze uitgebreide ervaring in de engineering en optimalisatie van complexe geometrieën. Als innovatieve pioniers werken we de optimalisaties zo uit dat ze zowel de kwaliteit als de kostprijs positief beïnvloeden en als de basis kunnen dienen voor sterk doorgedreven digitaal gestuurde en geautomatiseerde fabricagemethodes.

Voorbeelden zijn onder meer:

  • Geometrische optimalisaties om uitvoerbaarheid te verbeteren: geometrische optimalisatie tunnelsectie voor standaardbekisting (R4)
  • Engineering van projecten met complexe geometrie: geometrische optimalisatie aansluiting brugovergang zonder dubbel gekromde vlakken (Nijmegen)
  • Oplossingen voor automatisering van modelling, drawing en fabricatiemethodes, automatisering van 3D-modelling voor aluminium panelen en geautomatiseerde productietekeningen (Fondation Louis Vuitton)
  • Optimalisaties van materiaalgebruik: uitwerking en detaillering metselwerkprincipes (Nijmegen)

uitvoering

Met POUMA BIMfactory staan we opdrachtgevers bij van in de schetsontwerpfase tot in de uitvoeringsfase. Daardoor zijn we ook sterk betrokken bij het uitvoeringsproces zelf. Door onze jarenlange ervaring in het opmaken van productiedossiers voor staalconstructeurs hebben wij een specifieke kennis opgebouwd rond detaillering en ondersteuning van productieprocessen in de prefab-industrie. We bouwen modellen die afgestemd zijn op de specifieke eisen van elke klant en overeenstemmen met zijn productieproces. We leveren tekeningen, sturingen en lijsten aan volgens de afgesproken richtlijnen en stemmen deze af op de wensen van de opdrachtgever. Hierbij blijven alle outputgegevens steeds gelinkt aan de 3D-modellen dankzij templates die we zelf ontwikkelen en blijven perfectioneren. Meetprotocollen en lascatalogen ondersteunen de productie en leveren gepaste en nauwkeurige informatie die noodzakelijk is bij de uitvoering. Montageplannen, montagevoorzieningen, faseringen en verfplannen bouwen we op vanuit de productiemodellen.

Voor de uitvoering focust POUMA BIMfactory op kwaliteit: alle onderdelen (tekeningen, lijsten, modellen) doorlopen een intern controleproces alvorens we ze vrijgegeven. Dit verificatieproces is deels geautomatiseerd en maakt deel uit van ons intern kwaliteitsmanagementsysteem. Onze medewerkers zoeken bovendien actief naar optimalisaties in het engineerings- en productieproces om de fabricage te vereenvoudigen, de doorlooptijd te verkorten of risico's te beperken. Deze werkwijze levert winst op qua tijd, kwaliteit en kosten.

Ons team communiceert via professioneel geïllustreerde vragenlijsten en interactieve 3D-modellen (BIMSIGHT) om elk misverstand uit te sluiten en efficiënt tot een optimale oplossing te komen. We passen deze aanpak eveneens toe in de (prefab-) betonindustrie en de houtskeletbouw.

◄ strategie