strategie

projectmanagement

Een geïntegreerde procesbeheersing van complexe infrastructuur- of bouwprojecten vereist professionele hulpmiddelen en past in de transitie naar BIM. Vanuit de ervaringen binnen de verschillende projectteams bij DBFM-contracten ontwikkelde POUMA BIMfactory het digitaal platform ‘CTRLbox’.

CTRLbox is een web-based databasesysteem dat gebaseerd is op Relatics. De CTRLbox laat ons toe projectgegevens op systematische wijze vast te leggen, te toetsen en te beheren. Door het verbinden van de 3D-modellen met projectgegevens ontstaat een geïntegreerd geheel dat onder meer het programma van eisen, het emailverkeer, de planning, het documentbeheer en het overleg - met daarbij alle mogelijke wijzigingen - samenbrengt in de gebruiksvriendelijke CTRLbox. In het platform combineren we de principes van Systems Engineering met Lean Management; op die manier ontstaat een krachtig online kwaliteitsmanagementsysteem dat de transparantie en efficiëntie van het ontwerp- en bouwproces sterk verhoogt. Door een significante reductie van de faalkosten verdient men de inzet van CTRLbox ruimschoots terug.

De structuur van CTRLbox is ingericht op bouw- of infrastructuurprojecten en bevat een aantal standaardmodules. Afhankelijk van het project kan er behoefte zijn aan bijkomende modules. Deze integreren we op eenvoudige wijze in de structuur van CTRLbox, zelfs indien het project al opgestart is. We kunnen eveneens objecten uit een 3D-model koppelen aan het platform. Hiervoor ontwikkelde POUMA BIMfactory samen met onze partner Construsoft een koppeling tussen Tekla Structures en Relatics. We zorgen voor een continue verbeteren van het CTRLbox-platform en breiden het voortdurend uit met nieuwe functionaliteiten. Op die manier kan het platform bij elke nieuwe toepassing optimaal renderen.

Ons baserend op deze werkwijze ontwikkelden we een variant van CTRLbox op basis van de Prince2-methodologie en voegden we er modules aan toe voor verificatie, communicatie en risicomanagement.

Bij grootschalige en complexe projecten is het essentieel dat het projectmanagementsysteem wordt afgestemd op de specifieke randvoorwaarden van het project en dat het systeem wordt geïntegreerd binnen het projectteam. Deze aanpak bepaalt in belangrijke mate de slaagkansen en de uiteindelijke efficiëntie van de tool. We bieden de CTRLbox dan ook aan als onderdeel van onze dienstverlening.

Onze BIM-experten hebben aanzienlijke ervaring in de technische beheersing van projectdata en configureren CTRLbox op maat van het project. Daarnaast staan wij in voor de opleiding van de gebruikers en de technische ondersteuning/helpdesk gedurende het volledige ontwerp- en/of bouwproces. Door deze aanpak weet u zeker dat u optimaal gebruik kunt maken van CTRLbox met een kwalitatief, overzichtelijk en beheersbaar proces als resultaat.

◄ strategie